XXIII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou 2019

Termín konania

4. - 6. apríl 2019

Miesto konania

Ski & Wellness Residence Družba ****, 031 01 Demänovská Dolina (Jasná)

Hlavné témy kongresu

  • CHIRURGICKÁ LIEČBA OCHORENÍ SUPRAAORTOVÝCH VETIEV AORTY
  • ANEURYZMY AORTY A PERIFÉRNYCH TEPIEN
  • CHIRURGICKÁ A ENDOVASKULÁRNA LIEČBA KRITICKEJ KONČATINOVEJ ISCHÉMIE
  • CHIRURGICKÁ LIEČBA DIABETICKEJ NOHY
  • CIEVNE PRÍSTUPY PRE HEMODIALÝZU
  • SÚČASNÉ MODALITY V CHIRURGICKEJ LIEČBE VARIXOV
  • PORANENIA CIEV
  • VASKULÁRNE KAZUISTIKY
  • VARIA – AKO TO ROBÍME?
  • SESTERSKÁ SEKCIA

Dôležité termíny

1. november 2018 Otvorenie abstraktovej zóny
31. január 2019 Posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov
15. február 2019 Oznámenie (e-mailom) o prijatí/neprijatí prihláseného príspevku
28. február 2019 Posledný termín na rezerváciu ubytovania ❯
15. marec 2019 Uvedenie definitívneho programu na webe kongresu

Rokovací jazyk

slovenčina, čeština a angličtina (bez simultánneho prekladu)

Ultrasonografický workshop

Súčasťou kongresu bude aj ultrasonografický workshop. Registrácia účastníkov kurzu prebehne v rámci registrácie účastníkov kongresu. Do kurzu budú prednostne zaradení vopred prihlásení záujemcovia – prosíme vyznačiť v online prihláške.

Téma: Základy vaskulárnej sonografie
Cena kurzu je 20,-€

Viac informácií nájdete TU.

Súťaž mladých chirurgov a sestier

Súčasťou XXIII. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou bude súťaž mladých cievnych chirurgov (do 35 rokov veku; potrebné vyznačiť v online formulári) a sestier o najlepšiu originálnu prácu

Diskusný galavečer

Diskusný galavečer sa uskutoční v piatok 5. apríla 2019 v hoteli Ski & Wellness Residence Družba. 

Vystavovanie

Súčasťou kongresu bude aj každoročná prezentácia firiem z oblasti zdravotníckej techniky, farmácie a zdravotníckeho zásobovania. Predstavitelia firiem majú možnosť prezentácie počas celého kongresu.

Aktuality

Odborný program

Aktualizované: 15. marec 2019

Pozrite si odborný program tohtoročného kongresu.

 

Change language