Vedecký program

Vedecký program začína vo štvrtok 4. apríla a končí sa v sobotu 6. apríla 2019.

Hlavné témy kongresu

  • CHIRURGICKÁ LIEČBA OCHORENÍ SUPRAAORTOVÝCH VETIEV AORTY
  • ANEURYZMY AORTY A PERIFÉRNYCH TEPIEN
  • CHIRURGICKÁ A ENDOVASKULÁRNA LIEČBA KRITICKEJ KONČATINOVEJ ISCHÉMIE
  • CHIRURGICKÁ LIEČBA DIABETICKEJ NOHY
  • CIEVNE PRÍSTUPY PRE HEMODIALÝZU
  • SÚČASNÉ MODALITY V CHIRURGICKEJ LIEČBE VARIXOV
  • PORANENIA CIEV
  • VASKULÁRNE KAZUISTIKY
  • VARIA – AKO TO ROBÍME?
  • SESTERSKÁ SEKCIA

Ultrasonografický workshop

Súčasťou kongresu bude aj ultrasonografický workshop na tému.

Registrácia účastníkov kurzu prebehne v rámci registrácie účastníkov kongresu. Do kurzu budú prednostne zaradení vopred prihlásení záujemcovia – prosíme vyznačiť v online prihláške.

Téma Základy vaskulárnej sonografie
Tútor MUDr. Emil Tvrdík, PhD.
Termín 5. apríl 2019 od 8.00 - 12.00 hod.
Cena 20,- €
Počet účastníkov max. 20 osôb

Súťaž mladých chirurgov a sestier 

Súčasťou vedeckého programu XXIII. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou bude súťaž mladých cievnych chirurgov (do 35 rokov veku; potrebné vyznačiť v online formulári) a sestier o najlepšiu originálnu prácu

Aktuality

Odborný program

Aktualizované: 15. marec 2019

Pozrite si odborný program tohtoročného kongresu.

 

Change language