Organizačný výbor

Prezident kongresu

MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH.

Vedecký sekretár

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

Členovia výboru SSCCH SLS

Prezident

MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH.

Vedecký sekretár

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

Predseda lokálneho organizačného výboru

MUDr. František Rusňák

Pokladník

MUDr. Roman Slyško, PhD., MPH.

Viceprezident

MUDr. Igor Šinák, PhD.

Členovia

Mgr. Agata Gáborová

MUDr. Július Janek, PhD.

MUDr. František Rusňák

MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.

 

 

 

Aktuality

Odborný program

Aktualizované: 15. marec 2019

Pozrite si odborný program tohtoročného kongresu.

 

Change language