Abstrakty

Abstraktová zóna bola uzatvorená 5. februára 2019.

Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú aj formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.

Prezentačná technika

Multimediálna projekcia z PC, Microsoft Power Point 97/2003 a vyššie, videoprojekcia.

Prednášajúci je povinný odovzdať svoju prednášku technikovi najneskôr 30 minút pred začiatkom prednáškového bloku. Časový limit prezentácie je 7 minút a 3 minúty sú rezervované pre diskusiu. Trvanie prezentácií pozvaných lektorov je 15 minút plus diskusia. Organizačný výbor kongresu zaraďuje do odborného programu maximálne 48 prednášok.

Aktuality

Odborný program

Aktualizované: 15. marec 2019

Pozrite si odborný program tohtoročného kongresu.

 

Change language