Kongresové poplatky

 Členovia SSCCH 70 €
 Nečlenovia SSCCH 90 €
 Lekári do 35 rokov 30 €
 Sestry členovia SKSaPA 14 €
 Sestry nečlenovia SKSaPA 20 €

Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe a kongresové materiály. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný.

Spôsob platby

Bankovým prevodom na účet FARMI - PROFI, spol. s r.o.

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
BIC TATRSKBX
Variabilný s. 442019
Konštantný s. 0308
Špecifický s. ID v SLK
Správa meno a priezvisko lekára alebo sestry, za ktorých je poplatok hradený

Platbu je možné uskutočniť aj v hotovosti pri registrácii.

Aktuality

Odborný program

Aktualizované: 15. marec 2019

Pozrite si odborný program tohtoročného kongresu.

 

Change language